Second Opinion

For å være helt på den sikre siden

Alle virksomheter foretar løpende rekrutteringer både eksternt og internt. I prosesser for leder- og nøkkelroller har man ofte en kombinasjon av interne og eksterne kandidater. Fordelen med å håndtere rekrutteringsprosessen selv er at det er kostnadseffektivt. Ulempene er at virksomheter ofte ikke har velfungerende testverktøy og metoder, og at prosesser spesielt med interne kandidater kan bli influert av subjektive og relasjonelle vurderinger. En reell risiko er at endelig valg av kandidat ikke skjer på et objektivt og faktabasert grunnlag.

Ved å benytte Second Opinion, får arbeidsgiver en objektiv og uavhengig vurdering av en eller flere finalekandidater. Denne tjenesten benyttes der selskaper håndterer utlysning og søknadsbehandling selv, i prosesser hvor en eller flere interne kandidater vurderes eller hvor kandidater identifisert gjennom selskapets eget nettverk er relevante for ansettelse. Second Opinion inkluderer kompetansebasert intervju, personlighetstest, evne- og ferdighetstester, omdømmesjekk, referansesamtaler og eventuelt også kredittsjekk.

Våre kunder erfarer at en slik kvalitetssikring gir «god valuta for pengene» og skaper trygghet for rekrutteringsbeslutninger både til topplederstillinger, mellomledere og på spesialistnivå.