Tjenester & teknologi

Gamle16x9 store bilder topp04

Hvem lager spillereglene?

Vi vet.

Alle vet at ny teknologi påvirker bransjer, men er det den sentrale driveren eller kun en akselerator?

Teknologi vil påvirke utvikling og konkurransekraft til selskaper og bransjer. Vi vet at dersom vi ser bak luftige visjoner og skremselspropaganda er det reelle muligheter og fordeler. Vi finner de som forstår teknologi, gjennomskuer trender og ser ambisjoner og muligheter for eget selskap.

Vår innsikt

Fremover vil mange selskaper på en eller annen måte klassifisere seg som et teknologiselskap. De siste årene har for mange blitt opplevd som en teknologirevolusjon, likevel er vi kun i startgropen. Et raskt økende antall selskaper vil bli borte over natten fordi nye aktører skaper bedre kundeopplevelser og verdi gjennom teknologi. Dette endrer ikke bare spillereglene, men også selve spillebrettet hvor kunden ofte er den sentrale primissgiver. Ny teknologi blir løftet frem. Samtidig er det eksisterende teknologi brukt på en kreativ måte som skaper reelle forretningsmuligheter.

Ledelse i en digital tid er komplekst, likevel hersker det ingen tvil om at mennesker fremdeles søker ledere som viser endringskompetanse, smidighet, synlighet og nærhet. Som leder må man utvikle og mobilisere på tvers av verdikjeder, organisasjonsstrukturer og team, og samtidig levere til et stadig mer krevende, selvbestemmende og opplyst kundemarked. Dette kan vi.

Hva vi leverer

Sektoren er langt fremme i å forstå og omsette trender og drivere til reelle forretningsmuligheter. ISCO Group har i mange år jobbet med rekruttering og rådgivning til ulike aktører i sektoren. Alt fra konsulentselskaper, advokatbyråer og teknologiselskaper til oppstartsselskaper. Vårt fokus er både å finne de riktige ledere som kan forsterke selskapets konkurransekraft og spesialister som kan tilføre både spiss og dybde for å bygge selskapets kompetanse- og leveranseevne.