Bank/finans & private equity

Bank2

Hva kan ledelsen om kundeverdi?

Vi vet.

Ny teknologi åpner dørene for nye aktører.

Sektoren for finansielle tjenester utfordres kraftig og trenden vil forsterkes i kommende år. Den digitale transformasjonen har åpnet opp for nye aktører som tilbyr innovative og attraktive løsninger som møter kundens behov. De nye aktørene går målrettet etter verdikjeder der kundemisnøyen er stor og potensialet for lønnsomhet er høyt. Vi vet at ledelse vil være avgjørende for å sikre konkurransekraft og relevans i fremtiden.

Vår innsikt

Blir bank kun en tjeneste i fremtiden? Vi er ikke så langt unna allerede i dag. Fintechselskapene innen betalingsområdet kan vise til eventyrlig vekst. Bank og forsikring opplever intens konkurranse fra små nisjeaktører som lanserer mer brukernære og tilpassede løsninger. I private equity er det økende operasjonelt fokus og oppmerksomhet mot dagens ledelse og dennes kompetanse. Vi mener det kunne vært enda større. Styrking av humankapitalen og en god management due diligence bidrar til å redusere risiko og øke sannsynlighet for raskere og bedre avkastning.

Det er ikke komplisert å levere bank- og finansielle tjenester, spørsmålet er om tradisjonelle banker vil være i front på å levere dette i fremtiden. Ledere må navigere et marked i voldsom endring, en maktbalanse som favoriserer kunden og små digitale aktører som utfordrer de store. Vi jobber tett med toppledere og kandidater som kan flytte virksomheter inn i fremtiden.

Hva vi leverer

I over 20 år har vi jobbet tett med rekruttering og rådgivning til denne sektoren. Innen finanssektoren har vi jobbet med et bredt spenn av aktører inklusive bank, forsikring, meglervirksomhet og kapitalforvaltning. I Private Equity har vi lang erfaring fra familieeide virksomheter til profesjonelle eierfond og venture-selskaper.

Vårt viktigste bidrag til våre kunder er å identifisere og utvikle morgendagens ledere – de som kan skape tydelig mening, bygge engasjement og har reell vilje til endring. Vi vet at å definere riktig humankapital og kompetanse er avgjørende for å gå fra strategi til vellykket realisering.

Evigheten

“ISCO:s lyhördhet och engagemang för att uppnå förståelse för uppdragets specifika karaktär bidrog till att identifiera och attrahera relevanta profiler. Jag imponerades särskilt av ISCO:s nogrannhet och ”hands-on” inställning till rekryteringen.”

Vice President, Svensk børsnotert investeringsselskap