Våre sektorer

Plattform

Hvem er lederne i kapittelet etter oljeeventyret?

Vi vet.

Vi leter i alle sektorer.

Våre medarbeidere har selv erfaring fra og innehar dyp innsikt i høyst forskjellige sektorer. Det er verdifullt, men det som virkelig er verdifullt er hvordan vi utfordrer oss selv og våre oppdragsgivere ved å lete etter dyktige mennesker på tvers av sektorene.

Alle bransjer er i kontinuerlig og rask endring. Dette er en tilstand som har etablert seg og er således ikke noe nytt. Vi mener at skal man virkelig få til endring, må man tørre å lete etter overførbar kompetanse fra andre sektorer. Har en sektor evnet å flytte seg raskere enn en annen, burde man vel egentlig hente ledere som har anvendbar transformasjonskompetanse til sin egen sektor? Hvis ikke oppnår man vel kun å få inn en ny leder som kan nøyaktig det samme som de fleste andre, og det flytter jo ikke akkurat fjell?