Offentlig forvaltning

Stortinget

Hvor profesjonell skal staten være?

Vi vet.

Offentlig forvaltning i nytt lys.

Offentlige myndigheter, virksomheter og foretak har stor betydning for oss alle her i landet, både som enkeltmennesker, samfunnsborgere og næringsdrivende.

Vår innsikt

Vi vet at det i offentlig sektor finnes verdifull kompetanse og erfaring som næringslivet vil ha nytte av – og vice versa.

Vi tror på overførbar kompetanse. Både offentlige og private virksomheter har mye å lære av hverandre blant annet om resultatledelse, kundeorientering og prosjektledelse med begrensede ressurser. I begge sektorer vil det være fruktbart å sikre seg erfaringer og kompetanse gjennom å rekruttere dyktige ledere med komplementær bakgrunn.

Dagens samfunn krever andre lederegenskaper enn klassisk hierarkisk og byråkratisk ledelse. Myndighet og posisjon er ikke lenger tilstrekkelig for å få flinke mennesker til å prestere. Store deler av offentlig sektor i Norge har gjennomgått en digital transformasjon i mye raskere takt enn mange private virksomheter. Vi vet at modernisering, profesjonalisering og god ledelse er viktige nøkler til å kunne gjøre mer for mindre.

Hva vi leverer

Vi har lang erfaring med å finne ledere til offentlig sektor som evner å balansere utviklingsfokus med driftsfokus, under stadig nye og mer komplekse forventninger til lederrollen.

Solhjell Baard Vegar articleimage

“ISCO er en profesjonell og dedikert partner i våre rekrutteringer. De er trygge og profesjonelle i gjennomføringen av rekrutteringsprosessen, og har vist svært god vurderingsevne av aktuelle kandidater. Vi kan trygt anbefale ISCO!”

Bård Vegar Solhjell, påtroppende direktør i Norad