Energi

Energi 2

Det er mange signaler på at vi nærmer oss et «tipping point»

Vi vet.

Energi blir som kjent aldri borte, men det koster å resirkulere den.

Miljøregnskapet er ofte vanskelig å få til å gå opp, men vi må likevel fortsette å forske, teste og feile. Det er en tøff oppgave å påta seg. Man skal tåle mye «fake news» og argumentasjon blottet for fakta. Noen er kompetente til å ta den kampen. Vi vet hvem de er.

Vår innsikt

Grønt er helt riktig, men fremdeles veldig kapitalkrevende. Det vil lønne seg på lang sikt, men på hvor lang sikt? Det snakkes om det sirkulære samfunn og sirkulærøkonomi. For mange ser det ikke spesielt sirkulært ut, ettersom pengene kun renner en vei – ut. Samtidig vet vi at jorden, dens befolkning og barna våre er helt avhengig av at vi kommer opp med mer klimavennlige løsninger. Energi er ikke noe som oppstår eller forsvinner, det skifter kun form. Det har aldri vært forsket på og utviklet så mange former for energi og energigjenvinningsmetoder som i dag, og her er det absolutt plass til mange aktører!

For å vise ansvar, løse problemstillingene og ta klimautfordringene alvorlig, er man blant annet helt avhengig av å sette sammen tverrfaglige team. Fra ISCO sin side har vi sett behovet for å gjøre det samme for å kunne gi gode råd til våre kunder.

Hva vi leverer

ISCO har gjennom snart fire tiår fulgt miljø- og klimautfordringene, og støttet selskap innenfor sektoren med å rekruttere ansvarsfulle ledere. Vi har jobbet i hele spekteret fra fornybar energi til olje & gass, kraft og kraftforsyning, til hydrogenproduksjon og CO2-gjenvinning.

Vi har tilknyttet oss spesialiserte fagmiljøer som hjelper både oss og kundene våre med råd omkring bærekraftige løsninger og programmer som også skaper forretningsverdi.