Vet du egentlig hva det innebærer “å gå god for noen”?

ISCO - rekruttering, gode råd og respekt

Når vi sier "vi vet" så er ikke det arroganse, det er en påminnelse om en forpliktelse overfor våre oppdragsgivere. Vi må vite. Det handler om respekt for deres hverdag – å lytte. Respekt for deres utfordringer – å forstå. Respekt for fremtiden – å gjette riktig. Når det dreier seg om rekruttering handler det om respekt for begge parter. «Å gå god for noen» handler om tillit, og tillit er avhengig av respekt.

Våre sektorer

Våre medarbeidere har selv erfaring fra og innehar dyp innsikt i høyst forskjellige sektorer. Det er verdifullt, men det som virkelig er verdifullt er hvordan vi utfordrer oss selv og våre oppdragsgivere ved å lete etter dyktige mennesker på tvers av sektorene.

Ledelse – Hva nå?

Tydelig og vellykket ledelse er en sentral driver for et selskaps vekst og lønnsomhet. Temaet er også et av de mest adresserte og debatterte i ledelseslitteraturen gjennom de siste tiårene.

Vi vet
NOAH Carl

“ISCO tilfører oss innsikt, retning og bistand som vi trenger for å utvikle og styrke organisasjonen. De systematiserer og forenkler utfordringer og gir oss energi som er nødvendig for kjøre omstillingsprosesser. De ligger noen hakk over andre tilsvarende selskaper jeg har jobbet med.”

Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH