Vet du egentlig hva det innebærer “å gå god for noen?” Vi vet!

Bærekraft, ESG, trippel bunnlinje? Dette stiller nok en gang nye krav til ledelse og kompetanse, Vi vet!

ISCO bidrar til en bedre verden og økt konkurransekraft

ISCO øker konkurransekraften i Norge gjennom å få kvalifiserte flerkulturelle i jobb

ISCO - rekruttering, gode råd og respekt

Når vi sier "vi vet" så er ikke det arroganse, det er en påminnelse om en forpliktelse overfor våre oppdragsgivere. Vi må vite. Det handler om respekt for deres hverdag – å lytte. Respekt for deres utfordringer – å forstå. Respekt for fremtiden – å gjette riktig. Når det dreier seg om rekruttering handler det om respekt for begge parter. «Å gå god for noen» handler om tillit, og tillit er avhengig av respekt.

Våre sektorer

Våre medarbeidere har selv erfaring fra og innehar dyp innsikt i høyst forskjellige sektorer. Det er verdifullt, men det som virkelig er verdifullt er hvordan vi utfordrer oss selv og våre oppdragsgivere ved å lete etter dyktige mennesker på tvers av sektorene.

Ledelse – Hva nå?

Tydelig og vellykket ledelse er en sentral driver for et selskaps vekst og lønnsomhet. Temaet er også et av de mest adresserte og debatterte i ledelseslitteraturen gjennom de siste tiårene.

Vi vet
Guro 2

“Jeg har vært særlig fornøyd med ISCO sin fleksibilitet, sparring og håndtering av Covid-19”

Guro Becker, HR direktør i B2Holding