The Global Compact

Isco group unisef

Vi har meldt oss inn i UN Global Compact!

Vi har med det forpliktet oss til å følge UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og rapportere årlig på arbeidet med prinsippene of bærekraftsmålene.

ISCO Group er et av Norges ledende searchselskaper med en historie som går tilbake til 1982. ISCO Group har vært UNICEF Norges signaturpartner i over to år - med strategiske rådgivningstjenester, talentvurdering og rekrutteringskompetanse. Utviklingssektoren endrer seg radikalt, og UNICEF Norge er i forkant av transformasjon på tvers av organisasjonen, og vi er takknemlige overfor ISCO Groups lederteam for å støtte oss gjennom denne prosessen. Dette samarbeidet gjør det mulig for UNICEF Norge å sikre at vi har de riktige kompetansene for å nå våre strategiske mål og øke effekten for barn og unge hver dag over hele verden.