Våre stillinger

Board

Vi arbeider kontinuerlig med krevende oppdrag hvor vi leter etter de fremste lederne

Under finner du alle våre annonserte oppdrag og et utvalg av våre searchoppdrag. Vi ser frem til å motta din søknad eller interesse på våre stillinger.

Seksjonssjef Plattform og IT-tjenester
Les mer
Ekspedisjonssjef Folkehelseavdelingen
Les mer
Research Associate
Les mer
CRM-roller
Les mer
Seksjonsleder VVS
Les mer
Seksjonsleder Bygg
Les mer
VP HR til internasjonalt teknologiselskap
Les mer

Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspedisjonssjef Helserettsavdelingen - Søknadsfristen har utløpt.

Norwegian

Direktør myndighetskontakt - Søknadsfristen har utløpt.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspedisjonssjef kommunale helse- og omsorgstjenester - Søknadsfristen har utløpt.

Mattilsynet

Seksjonssjef plante- og innsatsvarer - Søknadsfristen har utløpt.

Norges Bank

Seniorrådgiver internrevisjon - Søknadsfristen har utløpt.

Helse Sør-Øst

Administrerende direktør - Søknadsfristen har utløpt.

Stiftelsen Norsk Rikstoto

Kommunikasjons- og omdømmeansvarlig - Søknadsfristen har utløpt.

Norges Rederiforbund

Direktør politikk og analyse - Søknadsfristen har utløpt.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Klinikksjef Medisinsk klinikk - Søknadsfristen har utløpt.

Mattilsynet

Seksjonssjef anskaffelser - Søknadsfristen har utløpt.

Mattilsynet

Seksjonssjef økonomi - Søknadsfristen har utløpt.

Arcus

Managing Director Vingruppen AS - Søknadsfristen har utløpt.

Statnett SF

Økonomidirektør - Søknadsfristen har utløpt.

Clemens Kraft AS

UNICEF Norge

Organisasjons- og utviklingsdirektør - Søknadsfristen har utløpt.