Bygg/anlegg & eiendom

Bygg/Anlegg & Eiendom

Verden er ikke helt i vater.

Vi vet.

Hvordan vi bygger verden rundt oss har fått en sterk premissleverandør – bærekraft og klimaendringer.

Vi har kun sett begynnelsen på mengden av krav og reguleringer som vil komme. Noe er bærekraftig, noe er politikk. Vi vet at dette er en utvikling som krever offensive strategier og ledere.

Vår innsikt

På internasjonalt nivå drives bransjen fremover av noen få store aktører: de som tør å investere i innovasjon og utforske og anvende ny teknologi. Energieffektivisering og klimabevissthet er nå viktigere enn noensinne. Bransjen i Norge bør ha gode forutsetninger for å lede an i utviklingsarbeidet, gitt at vi faktisk har mulighet til å investere nødvendig kapital.

Ved siden av å øke bevisstheten rundt kontroll og styring av prosjekter slik at disse lander på tid, pris og kvalitet, har de fremste selskapene i bransjen også satt rekruttering av nye talenter med ny tilført teknologisk kompetanse på agendaen. Klassiske lederstrukturer vil utfordres, og toppledelsen må snarest finne gode løsninger på hvordan ny og gammel kultur og struktur kan fungere sammen best mulig. Samspillet mellom kompetente folk og krevende kunder vil gi gode resultater.

Hva vi leverer

ISCO Group har rekruttert ledere og styrerepresentanter til denne sektoren i mange år. Alt fra byggherrer, eiendomsutviklere og entreprenører til rådgivere og leverandører. Felles for dem alle er at de bidrar til et vellykket samarbeid i byutviklingsprosjekt og byggprosjekt.

Vårt fokus er på den øverste ledelsen i selskapet, inkludert styret, men også viktige spesialistroller. Vi er også involvert i å bidra med gode råd ved organisering av virksomheter.