Industri

Woman robot

Maskiner og roboter søker innovative ledere.

Vi vet.

Industri er ryggraden i enhver økonomi, og den bærer en tung bør på sine skuldre.

Vi vet at det ikke er rom for å tråkke galt, men det er rom for visjoner som bringer industrien videre. Tar man en dag om gangen i denne bransjen, er man mest sannsynlig allerede død.

Vår innsikt

Fra ego til øko, Industri 4.0 og digitalisering, i kombinasjon med kostnadskutt i en stadig mer kapitalkrevende sektor. Dette er noen av utfordringene industriselskapene må balansere. Den tradisjonelle verdikjeden er med stor sannsynlighet ikke bærekraftig over tid, og dette ser også ledelsen, styret og eierne. Det har aldri blitt etablert flere innovasjonsprogrammer eller spin-off’s enn i dag. Denne trenden ser ut til å øke for å sikre fremtidig konkurransekraft.

Det tenkes og designes økosystem og allianser. Samtidig er det et kontinuerlig fokus på å ha riktig kompetanse og kapabilitet i egen organisasjon. Det handler ikke bare om å ha teknologikompetanse, men også å kjøpe opp riktig teknologi. Men mest av alt handler det om mennesker som har kompetanse på å anvende ny teknologi på riktig måte.

Hva vi leverer

ISCO Group har fulgt transformasjonen i denne sektoren over flere år, og har rekruttert fremtidsorienterte ledere som kan gjennomføre krevende endringer. Vi har dyp innsikt i prosess- og prosjektindustri, bioteknologi, medisinskteknologi og farmasi, produksjon, næringsmiddel og råvare samt avfall og gjenvinning.

Vårt fokus er på den øverste ledelsen i selskapet, inkludert styret og eiere. Vi jobber ofte som rådgivere når strategi og mål med endring skal oversettes til kompetansekrav.

Industri

“ISCO tilfører oss innsikt, retning og bistand som vi trenger for å utvikle og styrke organisasjonen. De systematiserer og forenkler utfordringer og gir oss energi som er nødvendig for kjøre omstillingsprosesser. De ligger noen hakk over andre tilsvarende selskaper jeg har jobbet med.”

Administrerende direktør i ledende clean-tech selskap