Management Audit

Suksess er mer enn finansiell og operasjonell due- diligence

Vi evaluerer hvor ledergruppen står i nåsituasjon opp mot strategi og ønsket ambisjon. En slik evaluering er spesielt nyttig ved omstillingsprosesser, fusjoner og fisjoner. Gjennom kartlegging av realkompetanse og personlige egenskaper vil vi avdekke muligheter og sårbarheter, både hos den enkelte og i teamet som helhet. Kunden vil motta en fullstendig GAP-analyse som inkluderer tiltaksforslag på individ og kollektivt nivå.

Bakgrunn & prosess:

Selskaper opplever en høy endringstakt drevet av digitalisering, endret kundeadferd og krav samt at verdikjeder og økosystemer smelter sammen.

Evnen til å effektivt manøvrere, lede og styre er blitt mer komplekst og uforutsigbart. ​Gårsdagens innsikt og erfaring er forskjellig fra det som kreves for å møte morgendagens muligheter og utfordringer.

Sterk ledelse er fortsatt avgjørende for et selskaps vekst og lønnsomhet, samtidig er forventninger og krav til lederrollen i stor endring.

01

thumb-arrow

Ny ambisjon og strategi

Gjennomgå og klarlegge ny strategi og hvilke krav den stiller til selskap, ledelse og organisasjon.

02

thumb-arrow

Organisatoriske kompetanser

Utarbeide funksjonelle og organisatoriske kompetanser som er avgjørende for å understøtte realisering av strategi.

03

thumb-arrow

Kartlegge og evaluere

Gjennomføre grundig evaluering av ledelse og nøkkelpersoner i selskapet og evne og kapasitet til å gjennomføre.

04

thumb-arrow

Plan og realisering

Utarbeide konkrete planer og aktiviteter for å sikre systematikk og struktur for å realisere ny strategi.

Resultater og effekt:

Management Audit er en metode og prosess for å vurdere lederen av et selskap, og hvis nødvendig lederteamet , som en sentral driver for ønsket utvikling av vekst og lønnsomhet i selskapet.

Formålet er å avdekke og tydelig forstå hvorvidt lederen har kompetansen og potensialet til å levere på eiers ambisjon og strategi.

Verdien av prosessen avdekker potensialet for å:

  • akselerere vekst og lønnsomhet i selskapet
  • mobilisere og engasjere ansatte og organisasjon
  • styrke tillit og pålitelighet mot eksterne interessenter
  • bygge et robust og systematisk lederteam
  • tilrettelegge for kontinuitet i å utvikle nødvendige kompetanser og ferdigheter
  • sikre mekanismer for å effektiv håndtere og igangsette handlinger for å minimere risiko
Retail open

“Vi var svært godt fornøyd med den bistanden vi fikk av ISCO i vår Management Review prosess. Et solid faglig rammeverk og metodikk lå i bunn. Men vel så viktig var selve prosessen med og i ledergruppen. Våre ledere og talenter er vår viktigste ressurs så dette var både nyttig og viktig for oss.”

Konsernsjef i børsnotert retailkonsern