ESG

Wind turbine2

Bærekraft, ESG, trippel bunnlinje? Dette stiller nok en gang nye krav til ledelse og kompetanse, Vi vet!

Vår største utfordring noensinne, er vår største mulighet.

Satsing på miljø og bærekraftig utvikling er vår tids viktigste prioritet. Integrering og mangfold er både riktig og lønnsomt. Bærekraft (ESG) stiller helt nye krav til kompetanse og mangfold for å sikre god eierstyring.


Klima og miljø er vår tids største utfordring, og i Norge må vi starte prosessen når oljeventyret en gang tar slutt. Selskaper må ta et bevisst valg på hvordan de påvirker sine omgivelser – store ord må følges av konkrete handlinger. Samfunn, kunder og investorer belønner selskaper som satser grønt, og gjør at det både er riktig og lønnsomt. ISCO Group har gjennom mange år vært med å utvikle og rekruttere ledere og nøkkelpersoner til selskaper som går i front for å realisere en grønn og sirkulær utvikling.For ISCO Group betyr det sosiale ansvaret tre hovedpunkter. 1: Vi hjelper våre kunder til å bli både mer bærekraftige og lønnsomme gjennom inkludering av mangfold. 2. Vi kvalitetssikrer at våre kandidater vil jobbe for likestilling og ikke-diskriminering hos våre kunder. 3. Som organisasjon forplikter vi oss til selv å være inkluderende, mangfoldige og ikke-diskriminerende.Investorer og finansbransjen har for alvor fått øynene opp for at ESG ikke lenger er støy, men blitt en strategisk prioritet for verdiutviklingen av selskaper. Store finansaktører, samarbeidspartnere og andre interessenter stiller tydelige forventninger og krav til selskaper at dette er på ledelsens agenda. Morgendagens eiere og styrer må ha kompetanse og mangfold som sikrer at de blir gode sparringspartnere og kan utfordre ledelsen på de veivalg selskapene må ta for å være troverdige og oppnå reell effekt med ESG.

Ta kontakt med en av våre spesialister