Teamet

Jostein Hjellegjerde

Jostein Hjellegjerde

Partner

Jostein Hjellegjerde har betydelig erfaring med leder- og spesialistrekrutteringen siden 2007. Han har kjernekompetanse innenfor sterke merkevaremiljøer spesielt handel & konsum, samt industri og produksjon. Jostein har i tillegg et interessefelt innenfor kunst- og kultur.

Bakgrunn

Jostein vokste opp i familiebedriften Hjellegjerde møbler på Sunnmøre, etablerte etter hvert eget selskap, utviklet og ledet flere franchisesentere i SATS før han ledet en del av NRK sin kommersielle publikumssatsning. Jostein har hatt flere lederroller i både internasjonale og nasjonale rekrutteringsselskaper. Jostein har tidligere vært partner i ISCO Group og har nå med seg 8 års erfaring fra andre searchmiljøer.


Jostein har sin utdannelse fra BI med spesialisering innen Leadership and Human Behavior og IHM Business School. Han er sertifisert bruker av flere psykometriske testverktøy.

Sektorer: Handel & merkevare | Industri
Tjenester: Executive & Board Search | Second Opinion | Styrerekruttering