Styrerekruttering

De gode hjelperne

Styrerekruttering og eierstyring er opprinnelsen til ISCO Group. Vi har bistått utallige virksomheter gjennom generasjonsskifte, eierskifte og fusjonsprosesser. Styrets teknologikompetanse har lenge, og i økende grad, blitt utfordret. På toppen av dette skal styret også kunne gi råd om et selskaps rolle og ansvar i og for samfunnet. Det rapporteres på inkludering, mangfold og bærekraft. Hva som er god eierstyring er under kontinuerlig utarbeidelse fra selskap til selskap.

Kort oppsummert er det ikke lenger tilstrekkelig å hente en anerkjent styreproff og tro at styrets kompetanse er komplett. Styrets samlede kompetanse må speiles mot den kontekst og de utfordringer selskapet står overfor. Kapasitet og kompetanse hos styrets medlemmer må i større grad kunne bidra til å utvikle virksomhetens strategi og gjennomføringsevne, ikke bare kontrollere den.