Topplederskifter i 2020

I løpet av 2020 byttet syv av de 50 største selskapene på Oslo Børs toppsjef. Dette er en nedgang på nesten 50 % fra 2019. Hvorfor var det slik?

Vi erfarer at i usikre tider er utskiftningstakten på ledere lavere enn i en høykonjunktur. Alt annet likt, vil styrer og toppledergrupper være mindre lystne på å ta risiko når verden rundt er veldig usikker. Dette er i seg selv et argument for at man ikke bytter toppleder. Naturlig nok står det å sikre lønnsom drift, kutte kostnader og å fokusere på kjernevirksomhet høyest på agendaen når en ikke vet hvor markedet går.

Det som er verdt å merke seg er at de aller fleste av topplederbyttene i 2020 i de største selskapene var interne kandidater. Å rekruttere ny toppsjef internt fra, er en internasjonal trend. Det er også naturlig at styrer i noen grad «safer» i krisetider. En vet i større grad hva en får med en intern kandidat. Alt annet likt - bakgrunn, kompetanse, erfaring og personlighet, så utgjør en intern ansettelse en lavere risiko. Og minimering av risiko er en desto viktigere driver når verden rundt en er usikker.

Vi tror at fokus for styrer og toppledere vil endres i løpet av 2021, antagelig allerede i løpet av de to første kvartalene. At vår del av verden mer eller mindre blir massevaksinert i løpet av 2021, tror vi kan bli den etterlengtede «game changer’en». Åpenbart vil dette etter hvert medføre at mange av de restriksjonene som hindrer normal aktivitet i nærings- og samfunnsliv, fjernes. Når vi går mot en «ny normal», tror vi styrer og toppledergrupper i langt større grad vil ta grep og ta følgene av endret strategi og nye forretningsmodeller. Med endrede rammebetingelser og skift i strategi- og forretningsmodeller, vil krav til endring og fornyelse av kompetanse også stå sentralt. Da kommer spørsmålet: hvordan vet vi at vi har den rette lederen og/eller ledelsen for å levere og realisere på endret strategi i et marked som ser annerledes ut?