Sommerhilsen

Krevende tider
Etter over 2 år med pandemi og en krig i Ukraina som bidrar til store utfordringer for både den norske og globale økonomien, lever vi fortsatt i en verden med høy endringstakt og betydelig uforutsigbarhet. Virksomheter må være dynamiske og raskt tilpasse seg nye rammevilkår og forutsetninger. Ledere blir utfordret på nye måter, og det å navigere i stor grad av usikkerhet og kompleksitet har blitt den nye hverdagen. Det støttes av en rapport fra den internasjonale organisasjonen for ledelse og executive search, AESC, hvor de viktigste egenskaper å beherske er smidighet (agile) og tilpasningsdyktighet (adaptable) for ledere post pandemi.


Medarbeiderne i sentrum
For flere organisasjoner er det å styrke kultur, verdier og engasjement høyt prioritert etter to år med utstrakt bruk av hjemmekontor og digitale møter. Nye arbeidsformer og -miljøer er blitt den nye normalen, hvor den hybride modellen trekkes frem som den foretrukne av mange. Samtidig blir det stilt nye forventninger og krav til arbeidsplassen. I en nylig global undersøkelse av analysefirmaet Edelman, blir medarbeidere for første gang rangert som den viktigste interessenten for selskapets langsiktige suksess, foran kunder og investorer. Kampen om talentene er intens og økende, og det å skape engasjement er avgjørende etter pandemien og usikkerheten som råder i markedet.


Skap trygghet og engasjement
Pandemien ga for mange selskaper også økt bevissthet omkring viktigheten av mental helse og hvordan arbeidsplassen har betydelig påvirkningskraft på dette området. I en ny undersøkelse av Deloitte, merkes denne tendensen også hos toppledelsen. 70% av de spurte topplederne vurderte å bytte jobb til fordel for en rolle som bedre kan støtte opp om deres mentale helse og velvære. Å bygge oppunder den helhetlige ansattopplevelsen, både for toppledere og medarbeidere, vil være viktig for å lykkes med å skape en robust organisasjon. Lederen som anerkjenner viktigheten av mental og fysisk helse hos sine ansatte, vil kunne ha en avgjørende påvirkning på hvordan kultur og arbeidsmåter formes i virksomheten.


Fokusområder

-
Bygg et sterkt samarbeidende lederteam som har de riktige kompetanser og ferdigheter som effektivt kan flytte virksomheten fremover

- Forankre tydelig retning, bygg tillit og skap engasjement i organisasjonen – økt engasjement gir en dokumentert effekt på verdiskapning

- Tillat mindre kontroll og økt fleksibilitet og autonomi i en tid hvor man ikke har alle svarene – gode løsninger vil komme fra hele organisasjonen

- Prioriter høyt å bygge trivsel og trygghet i organisasjonen for å motvirke de negative effekter av mental helse som en konsekvens av pandemien

- Vær mer systematisk og strukturert i å identifisere og utvikle talenter i organisasjonen – å beholde og utvikle talenter er en god investering og ikke en kostnad

- Vær presis på hva virksomheten kan tilby nye kandidater – det er en kamp om talentene og kandidater er langt mer selektive og stiller mer krav til en ny arbeidsgiver


ISCO Group har siden 1982 jobbet med norsk nærings- og samfunnsliv og likt for alle våre prosesser er at de drives av innsikt. Både for å bedre møte våre kunders og kandidaters krav, men også for å tilføre innsikt og verdi til de virksomheter vi samarbeider med. Vi i ISCO Group ser frem til siste halvdel av 2022. Ikke bare skal vi feire 40 år, men vi gleder oss også til å ta fatt på de muligheter og utfordringer våre kunder og samarbeidspartnere bringer.


Vi ønsker alle en riktig god sommer!