Pål Wibe & XXL

Etter over 6 år som toppsjef i Europris valgte du å ta over ansvaret for XXL som hadde store utfordringer, hva var din motivasjon og hvilke muligheter så du?

Det var nok en blanding av at jeg trives veldig godt med store utfordringer, når det skjer mye, og at jeg hele livet har vært veldig sportsinteressert, så en jobb som kombinerer retail, store endringer på nye områder (ref. digitalisering og e-handel) og sport, er litt drømmejobben!

Hvilke grep har du og dere så langt i 2020 gjort i XXL for å snu utviklingen til selskapet og styrke lønnsomheten?

En lang historie for det er enormt mye vi har gjort siden mars/april. Vi har startet med det helt operative dvs. det å få bedre styring og kontroll på de viktigste operative prosessene, spesielt knyttet til kampanjer og sesonger. Så har vi sjøsatt et ambisiøst endringsprogram med masse strategiske grep som man ikke har sett omfanget av riktig enda utenfor selskapet. Her har det vært en stor styrke med støttende og aktive eiere som har tatt relativt store beslutninger hele veien underveis i COVID-tiden. Avslutningsvis har vi hatt mye fokus på å kommunisere tydelig internt om hva vi gjør og ikke minst HVORFOR.

Corona-pandemien har truffet mange sektorer og selskaper hardt, hvordan har retail-sektoren og XXL klart seg – og hvilke grep har dere gjort for å tilpasse dere til situasjonen?

Først og fremst gjennom å prøve å være «lettbente» for å snu oss raskt når markedssituasjonen endret seg først ned og så opp. Det høres lett ut, men er ganske krevende å gå fra full brems til full gass, og samtidig ha et våkent øye på de langsiktige trendene slik at vi er godt forberedt og har hevet prestasjonsnivået betydelig når verden forhåpentligvis etter hvert normaliserer seg post-COVID19.

Hva har dere i XXL gjort annerledes som følge av korona på ledelse og oppfølging og utvikling av organisasjon og mennesker?

Ikke så mye pga. korona, men vi har som sagt jobbet mye med (og jobber mye med) å tydeligere langsiktig visjon, ta strategiske grep, og være tydelige på hvorfor og hva det kreves av oss i selskapet. Så har det selvsagt i tillegg vært mye arbeid for å sikre våre ansattes helse og sikkerhet best mulig samtidig som vi har hatt fokus på å være tilgjengelig for kundene hele tiden under pandemien.

Hvilke endringer ser dere i forbrukernes atferd som følge av pandemien, og hvilke endringer tror dere vil bli permanente?

Trenden mot stadig økende netthandel vil åpenbart fortsette også etter COVID-19. Litt avhengig av hvilken retail-sektor man er i kan nok det gå litt tilbake når verden normaliserer seg, men trenden er klar og tydelig. Det mest spennende og usikre er om folks økte fokus på å være aktive og komme seg ut i naturen vil fortsette etter COVID-epidemien. Det hadde vært bra for folkehelsa og sportsbransjen.

Hvilke kompetanser og egenskaper hos ledere blir viktige for å lykkes i en situasjon med høy usikkerhet, endringstakt og kompleksitet?

Viktigst er nok: Endringsvillighet, det å ha en kombinasjon av grenseløse ambisjoner, men samtidig ydmykhet, og så må man være flink til å kommunisere slik at folkene i organisasjonen forstår hvorfor vi må gjøre det vi må gjøre.

Pål Wibe, konsernsjef XXL

Les hele kvartalsrapporten her.