Kompetanse

Kompetanse

Rett person, på rett plass, til riktig tid.

Å finne de riktige menneskene handler først og fremst om å forstå oppgavene som skal utføres. Dette fordrer god innsikt i virksomheten og markedet. Videre må dagens lederstruktur analyseres opp mot de strategier som er lagt, og om dette påvirker lederstrukturen for fremtiden.

Strategi for kortvarige strategier

Vi har gjennom 37 år til gode å møte en virksomhet som har full kontroll og oversikt på hvilken kompetanse de har i dag, og ikke minst hva de vil ha behov for i fremtiden. Virksomhetens strategi utfordres og endres hyppigere enn før. Suksess ligger i hvorvidt virksomheten evner å implementere og eksekvere en stadig mer kortvarig strategi. Suksess betyr dermed å vite hvilke krav strategien setter til det å ha til enhver tid riktig kompetanse.

Toppe laget ditt
For å kunne vite hva våre kunder trenger av kompetanse, har vi utviklet og utvidet vår egen. ISCO er et sammensatt kompetansehus, med rådgivere innenfor lederrekruttering og utvelgelse, eierskap, styrearbeid, toppledelse og selskapsutvikling gjennom utnyttelse av humankapitalen. Vi har ansatt toppledere med spisskompetanse på teknologi og digitalisering, endringsledelse og strategi for å nevne noe. Vår kompetanse må speile våre kunders kompetanseutfordringer.

Vi er eksperter på å identifisere kompetansebehov og utvikle og utnytte humankapitalen i en virksomhet. Vi bistår eiere, styret og toppledelsen med å mestre dagens og fremtidens kompetanseutfordringer.