Forventninger for 2023

2022 er ved veis ende og mellom siste innspurt på jobb og juleforberedelser, ser vi mot 2023. Flere har brukt mange måneder av 2022 på å spå og forutsi hvordan neste år vil se ut. Det er en usikker økonomisk situasjon, krig i Europa, trusler mot verdikjeden og leveransekapasitet, høye strømpriser, politiske rammevilkår i endring og et arbeidsmarked med knapphet på folk og kompetanse. Vet vi hvilken verden som møter oss i 2023? Hvis det er noe de siste årene har vist oss, så er det at verdensbildet kan endre seg, og det raskt.


Nedbemanningstrend
Både i Norge og internasjonalt forventes det økt nedbemanning. Internasjonalt er bransjer som tech og finans spesielt berørte. En tilpasning av arbeidsstyrken er krevende og aldri enkelt, spesielt for de som mister jobben, men også for de som blir igjen. Prosessen må oppleves som rettferdig og transparent av de involverte. For de som blir værende må det skapes trygghet om egen rolle. Det snakkes mye om psykologisk trygghet for tiden, men vi tror at mange kommer til å bruke store deler av 2023 på å finne ut hva dette egentlig innebærer.


Kampen om talentene – igjen?
Når vi går inn i 2023 er ikke «Kampen om talentene» et nytt begrep, den såkalte kampen har vært kjempet i mange år allerede. Så hvorfor er det fremdeles aktuelt? Det er en vedvarende og økende knapphet på folk og kompetanse, men med større svingninger og i flere sektorer enn tidligere. Det er ressurskrevende å tiltrekke seg attraktive talenter, og nå mer enn noensinne er det minst like viktig å beholde og utvikle de man allerede har. Dagens unge stiller høyere krav til hvordan arbeidsgiver skal tilrettelegge for god karriereutvikling, fleksible arbeidsvilkår, større påvirkningsmuligheter og høyere grad av autonomi. På toppen av dette kommer et ufravikelig krav om å investere mer tid og kapital for å styrke kultur, engasjement og trivsel.


Rollen som toppleder – mer krevende enn noen gang?
Toppledere kommenterer at deres rolle er mer krevende enn noen gang. Å navigere i et uforutsigbart landskap, samtidig som man skal lede med autentisitet, empati og høy tilpasningsdyktighet kan få selv den mest erfarne topplederen til å kjenne på utilstrekkelighet. Tillit har blitt et sentralt konsept, spesielt post-pandemi og i en hybrid hverdag. Økt tillit mellom leder og medarbeider skal visstnok redusere behovet for kontroll. I virksomheter med høy grad av tillit blir samtlige holdt ansvarlige for sine mål, men uten behovet for detaljstyring. Gjennom å gi mer tillit skal medarbeiderne bli mer effektive i sin selvledelse. Vi tror på dette prinsippet, men vi tror også på en gylden middelvei. Lederen er den som til slutt alltid holdes ansvarlig, og det er ensomt å stå med dette ansvaret. Konseptet tillit er ikke nytt, men det må med høy sannsynlighet dyrkes i større grad for å komme frem til en felles enighet om gode løsninger, både for leder og medarbeidere. Topplederrollen er ensom, men uten sparring og støtte kan den bli nærsagt uhåndterlig.


«The Long Game»
Det er lett å bli kortsiktig når det stormer rundt lederne og virksomheten. Siden pandemiens start har mange langsiktige planer og mål blitt erstattet av kortsiktige valg og prioriteringer. Det er naturlig når det strategiske landskapet er usikkert. For mange har det vært nødvendig å endre kurs når markedet var mer lunefullt enn først ventet. Men kan det bli for mye? Ifølge en nylig undersøkelse utført av Gartner er svaret ja. Det rapporteres om en større grad av endringstretthet blant medarbeidere, de er ikke lenger like villige til å endre på atferd og arbeidsmønstre for å støtte opp om endringer i organisasjonen. Kanskje det er på tide å bli mer langsiktige igjen? I 2023 håper vi markedsutviklingen bedrer seg. I kombinasjon med å håndtere operative problemstillinger, må ledere sette tydelige og langsiktige mål som effektivt kommuniseres til og samler organisasjon om en felles retning. Å skape et felles målbilde bidrar til fokus og forutsigbarhet, og sannsynligvis en organisasjon som er mer villig til å utføre de endringene som trengs.


Takk for i år!
ISCO Group har gjennom 40 år vært gjennom mange opp- og nedturer. Vi har fulgt ledere og virksomheter tett. Vi vet at ledere blir stilt overfor både muligheter og vanskelige utfordringer. De ledere som lykkes er de som bruker både hode og hjertet i sin ledelse, som bygger sterke team og som tør å ta vanskelig valg når situasjonen krever det. 2023 vil bli et spennende år som vil teste mange ledere og virksomheter. Vi vet, og vi ser frem til å ta fatt på utfordringene sammen med dere.


Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!